7.3.08

El 9 de Març: pobles decidits, persones decidides

foto
07.03.2008
El 9 de Març: pobles decidits, persones decidides

De Beijing/Pekin a Mequinença, de València a Santo Domingo, de Perpinyà a Estocolm, d'Olot a Gandesa, el 9 de març una única acció de recollida de signatures reclamant el Dret de Decidir abastarà tots els Països Catalans però també el món sencer. Si consulteu la web decideixodecidir.cat veureu que la quantitat i qualitat de l'acció del pròxim 9 de març dins la Campanya del Decideixo Decidir ha fet un salt endavant notable.

Què és el que en definitiva reclamem quan posem la signatura al peu de la butlleta? Anem per parts: l'article 149 de la Constitució espanyola diu textualment "El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: 32) autorización para la convocatoria de consultas populares por via de referendum" i l'article 150.2 diu: "El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación..."

És a dir, que Catalunya, el País Valencià, Les Illes tenen possibilitat de convocar consultes populars però si aquestes són per via de referèndum, l'autorització de fer-les se'ns escapa de les mans perquè és una competència exclusiva de l'Estat, competència que depèn de la voluntat política que pugui ser transferida. Doncs bé, aquesta voluntat política de tenir a les nostres mans l'autoritat i la possibilitat de convocar referèndums volem que sigui explicitada pels nostres parlamentaris i així els ho reclamem mitjançant la firma personal i el lliurament multitudinari i col·lectiu de les butlletes que estem signant des de l'abril de 2007, que farem aquest 2008.

Aquest és el repte del 9 de març: que milers i milers de nosaltres treballem tot el dia 9 per fer possible i explícita aquesta voluntat: Som una nació i tenim el dret de decidir. falten menys de 100 hores i encara ens hi podem afegir!


Plataforma pel Dret de Decidir

Sobirania i Progrés

Cap comentari: